Vapaaehtoistyöt ulkomailla

Vapaaehtoistyöt ovat oiva vaihtoehto, kun haluat olla konkreettisesti avuksi. Vapaaehtoistoiminnan avulla päästään näkemään ja kokemaan realistisesti, mitä voivat olla elämän ongelmatilanteet, ja auttamaan niistä selviämiseen. Työjakso on usein kasvattava kokemus myös henkilölle itselleen. 

Vapaaehtoistoimintaa koordinoivia järjestöjä löytyy kotimaastamme useita. Järjestöt tarjoavat tietoa ja auttavat löytämään paikkoja, joissa on apukäsille tarvetta. Kansainvälistä vapaaehtoistoimintaa koordinoi esimerkiksi Kansainvälinen vapaaehtoistyö Ry ja Projects Abroad. Työjaksoja ja -leirejä sekä infoa voit etsiä myös Service Civil International -järjestön sivuilta.

Kuka voi lähteä mukaan toimintaan?

Mukaan vapaaehtoistyötoimintaan voi lähteä periaatteessa kuka vain. Riittää, että hakija on ylittänyt täysi-ikäisyyden kynnyksen. On kuitenkin tiettyjä ominaisuuksia, joita henkilöltä toivotaan löytyvän työhön ryhtyessä. Vapaaehtoistoiminnan peruspilareita ovat tasa-arvoisuus, tasapuolisuus,suvaitsevaisuus ja puolueettomuus. Työn pohjan luo toiminnan ilo ja autettavan ehdoilla toimiminen. Yhteistyö ja tiimin välinen kanssakäyminen ovat suuressa roolissa. Siksipä hakijalta toivotaan avoimuutta, yhteistyökykyisyyttä ja sopeutumiskykyä. Aito kiinnostus vieraisiin kulttuureihin ja elinoloihin ovat tärkeitä. Riittävä kielitaito on myös tarpeen, sillä töiden parissa ja vapaa-ajalla vietetään paljon aikaa paikallisten kanssa. Vaikka kansainväliset vapaaehtoistyöt vievätkin ulkomaille, tulee muistaa, että kyseessä ei ole lomamatka. Ohjelmaan osallistuva voi löytää itsensä haastavistakin tilanteista. On suotavaa, että kyseessä ei ole ensimmäinen ulkomaankokemus, ja että takana on jo itsenäistä eloa.

Saako töistä palkkaa? 

Vapaaehtoistyöt perustuvat nimensä mukaisesti vapaaehtoisuuteen ja auttamisen haluun. Työt eivät ole palkallisia, mutta osa projekti-isännistä maksaa vapaaehtoistyöntekijöille pientä taskurahaa. Vapaaehtoiselle järjestetään aina työpaikan kautta majoitus ja ruokailu. Osa ohjelmista on maksuttomia. Osa taas sisältää pienen ohjelmamaksun, johon sisältyy majoituspalvelut ruokineen. Yleensä maksut ovat hyvin kohtuullisia, muutamia satoja euroja kuukaudessa. Matkakustannukset ovat lähes poikkeuksetta vapaaehtoisen kontolla. Tiettyjä kuluja toimintajaksosta tulee siis koitumaan. Matkan rahoittamisen suunnittelu onkin hyvä aloittaa hyvissä ajoin. Tutustu valitsemasi projektin maksuihin ja tee laskelmat kokonaiskustannuksista. Projektimaksu kattaa suurimmat kulut. Tämän jälkeen laskelmaan tulee lisätä lennot, mahdolliset viisumimaksut ja käyttöraha vapaa-aikaa varten. Yleensä maat, joissa ohjelmat toteutetaan, ovat hintatasoltaan paljon edullisempia kotimaahamme verrattuna. Yksi hyvä konsti matkakassaan keräämiseen on perinteinen kuukausittainen säästäminen. Kun olet tehnyt päätöksen reissuun lähdöstä, rupea nappaan jokaisesta palkasta säännöllisesti pieni pala sivuun matkaa varten. Säästösuunnitelman tekeminen auttaa tavoitteeseen pääsemisessä. Pidempiin hankkeisiin osallistuminen on yleensä suhteessa edullisempaa. Voit kysyä järjestävältä taholta mahdollisuutta maksaa projektimaksu erissä. Näin yhteissumma tekee pienemmän loven kukkaroosi.  Kerro matkastasi muillekin. Ehkäpä tuleva reissusi ja auttamisen halusi inspiroi ihmisiä, ja voit löytää lahjoittajia. Varsinkin perheenjäsenet, sukulaiset ja ystävät voivat olla halukkaita auttamaan projektissasi.

Muut käytännön asiat

Vapaaehtoisprojektit voivat kestää yhdestä kuukaudesta aina kokonaiseen vuoteen saakka. Keskimääräisesti reissussa vietetään aikaa 3-6 kuukautta. Tämä on melko pitkä aika poissa arjesta, joten ennen reissuun lähtöä tulee tiettyjä asioita järjestää kuntoon. Jääkö sinulla asunto odottamaan kotimaahan? Voisit harkita vuokralaisen tai alivuokralaisen etsimistä reissusi ajaksi. Useat työpaikat järjestävät hyvissä ajoin pyydettäessä palkatonta vapaata melko joustavasti. Muista kuitenkin kysyä mahdollisuudesta ajoissa. Matkustuskohteen selvitessä tarkista kohteeseen vaadittaat luvat ja mahdolliset viisumit. Riippuen kohteesta, byrokratia voi viedä aikansa – vältä stressiä ja lähde liikkeelle ajoissa. Tarkista, ovatko rokotteesi ajantasalla. Huomaa, että useat rokotteet ovat kaksiosaisia, ja tehosterokote annetaan muutaman kuukauden päästä ensimmäisestä.

Useat vapaaehtoistoimintaa organisoivat järjestöt vaativat valmennuskurssille osallistumista ennen matkaan lähtöä. Yleensä kyseessä on 1-2 päivän mittainen kurssi, jonka aikana käydään läpi vieraaseen kulttuuriin sopeutumista, vapaaehtoisminnnan periaatteita ja käytännön asioita.