Vapaaehtoistyön yllättävät hyödyt osa 1

Kiireisen arjen keskellä voi olla vaikeaa löytää aikaa vapaaehtoistyölle.

Vapaaehtoistyön edut ovat kuitenkin merkittäviä sinulle, perheellesi ja yhteisöllesi. Oikea yhdistelmä voi auttaa sinua lieventämään stressiä, löytämään ystäviä, toimimaan yhteisön hyväksi, oppimaan uusia taitoja ja jopa edistämään uraasi. Muiden eteen toimiminen voi myös auttaa sinua suojelemaan henkistä ja fyysistä terveyttäsi.

Syitä vapaaehtoistyön tekemiseksi

Vapaaehtoistyö tarjoaa tärkeää apua sitä tarvitseville ihmisille, tärkeille asioille ja yhteisölle, mutta hyödyt saattavat olla jopa suurempia sinulle itsellesi, vapaaehtoiselle. Vapaaehtoistyö ja muiden auttaminen voi vähentää stressiä, ehkäistä masennusta, pitää sinut henkisesti aktiivisena ja tarjota merkityksellisyyttä. Vaikka onkin totta, että mitä enemmän vapaaehtoistyötä teet, sitä enemmän saat hyötyjä, vapaaehtoistyön ei tarvitse pitää sisällään pitkäaikaista sitoutumista tai vaatia paljoa aikaa kiireisestä päivästäsi. Yksinkertainenkin apu voi auttaa avun tarpeessa olevia ja edistää sinun terveyttäsi ja onnellisuuttasi.

Vapaaehtoistyön kautta saat yhteyden muihin

Yksi vapaaehtoistyön tunnetuimmista hyödyistä on sen vaikutus yhteisöön. Vapaaehtoistyön kautta voit olla yhteydessä yhteisöösi ja tehdä siitä paremman paikan. Aivan pienimmissäkin tehtävissä auttaminen voi tehdä todellisen vaikutuksen avun tarpeessa olevien ihmisten ja eläinten elämään sekä organisaatioihin. Ja vapaaehtoistyö on kaksisuuntaista: se voi auttaa sinua ja perhettäsi yhtä paljon kuin autettavia. Kun omistat omaa aikaasi vapaaehtoistyöhön, löydät helpommin uusia kavereita, laajennat verkostoasi ja kehität sosiaalisia taitojasi.

Yksi parhaista keinoista hankkia uusia ystäviä ja vahvistaa olemassa olevia suhteita on osallistua yhteiseen toimintaan. Vapaaehtoistyö on loistava tapa tavata uusia ihmisiä, varsinkin jos on vasta muuttanut alueelle. Se vahvistaa siteitäsi yhteisöön ja laajentaa tukiverkostoasi, tuoden sinut sellaisten ihmisten pariin, joilla on kanssasi yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Tarjolla on myös naapureiden mahdollistamia resursseja sekä hauskoja ja mielekkäitä aktiviteetteja. Jotkut ihmiset ovat luontaisesti ulospäin suuntautuneita, kun taas jotkut ovat ujoja ja kokevat uusien ihmisten tapaamisen hankalaksi. Vapaaehtoistyö antaa sinulle mahdollisuuden harjoitella ja kehittää sosiaalisia taitojasi, kun tapaat säännöllisesti ryhmän ihmisiä, joilla on yhteisiä kiinnostuksen kohteita. Kun pääset vauhtiin, on helpompaa verkostoitua ja hankkia lisää ystäviä ja yhteyksiä.

Vapaaehtoistyö on hyväksi mielellesi ja kehollesi

Vapaaehtoistyö tarjoaa runsaasti hyötyjä sekä henkiselle että fyysiselle hyvinvoinnille. Vapaaehtoistyö auttaa lieventämään stressin, vihan ja ahdistuneisuuden vaikutuksia. Sosiaaliset kontaktit auttamisen ja muiden kanssa toimimisen parissa voivat vaikuttaa merkittävästi yleiseen fyysiseen hyvinvointiin. Mikään ei lievennä stressiä paremmin kuin merkityksellinen yhteys toiseen henkilöön. Lemmikkien ja muiden eläinten kanssa toimiminen on osoittanut myös mielialan parantumista sekä stressin ja ahdistuneisuuden lieventymistä.

Vapaaehtoistyön kautta saat yhteyden muihin

Vapaaehtoistyö ehkäisee masennusta. Se pitää sinut säännöllisessä yhteydessä muiden ihmisten kanssa ja auttaa sinua kehittämään vahvan tukijärjestelmän, joka vastavuoroisesti turvaa sinut masennusta vastaan. Vapaaehtoistyö tekee sinut myös onnellisemmaksi. Mittaamalla hormoneita ja aivojen aktiivisuutta tutkijat ovat havainneet, että toisten auttaminen tuo suurta mielihyvää. Ihmiset ovat aivoiltaan koodattuja antamaan muille. Mitä enemmän annamme, sitä paremmalta meistä tuntuu.

Itseluottamusta ja tarkoitusta

Vapaaehtoistyö kasvattaa itseluottamusta. Kun teet hyvää muille ja yhteisölle, se tarjoaa luonnollista onnistumisen tunnetta. Roolisi vapaaehtoisena voi myös antaa sinulle ylpeyden ja identiteetin tunteen. Ja mitä paremmalta sinusta itsestäsi tuntuu, sitä todennäköisemmin sinulla on positiivinen näkemys elämääsi ja tulevaisuuden tavoitteisiisi. Tämä tarjoaa myös tarkoituksen tunteen. Vanhemmat ihmiset, varsinkin eläkkeelle jääneet tai puolisonsa menettäneet, voivat löytää uuden merkityksen ja suunnan elämälleen muiden auttamisesta. Olipa ikäsi tai elämäntilanteesi mikä tahansa, vapaaehtoistyö voi auttaa sinua olemaan murehtimatta omista asioistasi, pitämään sinut henkisesti stimuloituneen ja lisäämään elämääsi merkitystä.