Vapaaehtoistyö ja sen yllättävät hyödyt

Vapaaehtoisena pääsee auttamaan ihmisiä, jotka ovat heikossa asemassa tai tarvitsevat muuten apua. Vapaaehtoistyö on sanansa mukaisesti vapaaehtoista eikä siitä makseta tekijälleen korvausta. Tarkoituksena on maksuton hyväntekeväisyystyö, jonka tarkoituksena on hyödyttää kolmatta osapuolta eri tavoin. Vapaaehtoistyötä voidaan tehdä apua tarvitseville yksityishenkilöille, yhteisöille, ympäristöille ja eläimille.Vapaaehtoistyö antaa tekijälleen paljon. Siitä saa arvokasta kokemusta, ystäviä ja itsevarmuutta. Lisäksi tekijä pääsee kokeilemaan sellaisia asioita, joita ei muualla pääse tekemään. Tällaista voi olla esimerkiksi tukihenkilö tai tapahtumien järjestäjän avustaminen. Voit päästä vaikka leirin ohjaajaksi tai avustajaksi. Jos tämä kuulostaa hauskalta ja houkuttelevalta, lue lisää.

Kuinka pääsen vapaaehtoiseksi?

Sininauhasäätiön kautta pääsee auttamaan monenlaisia avuntarvitsijoita, kuten asunnottomia tai  maahanmuuttajia. Koulutusta ei tarvitse olla, sillä Sininauhasäätiö tarjoaa tehtäviin tarvittavan perehdytyksen. Tehtäviä voidaan tehdä esimerkiksi estämään syrjäytymistä. Apua voi olla esimerkiksi lahjustavaroiden keräily, asioimiskaverina toimiminen tai auttaminen retkillä. Tehtäviä on paljon muitakin ja niitä voidaan myös kehitellä yhdessä. Sininauhasäätiö järjestää toimintaa myös vapaaehtoisilleen. Toimintaa on mm. koulutukset, virkistystapahtumat ja muunlaiset tapahtumat.Hiiop100 on OP Ryhmän perustama vapaaehtoistyösivusto. Hiiop100 tarjoaa apua laajasti erilaisille ihmisille, kuten lapsille, nuorille ja ikäihmisille. Apua tarjotaan myös ympäristön ja eläinten hyväksi. Halukkaat voivat ilmoittautua palveluun, jonka jälkeen on mahdollista tehdä erilaisia vapaaehtoistöitä. Sivustolta löytyy ihmisten kokemuksia ja kertomuksia omasta vapaaehtoistyöstä ja kokemukset ovatkin olleet hyvin positiivisia ja ihmiset ovat saaneet siitä paljon irti. Hiiop100 palvelee myös silloin, jos olet järjestämässä tapahtumaa ja tarvitset sinne vapaaehtoisia.

Pelastusarmeija

Pelastusarmeija tarjoaa vapaaehtoistyötä. Työn avulla autetaan Suomen vähävaraisia henkilöitä ja perheitä. Vapaaehtoistyö onnistuu omalla paikkakunnalla, joten kauas ei tarvitse lähteä. Työ voi olla vaikkapa lasten ja nuorten ohjausta tai henkilö voi mennä vanhainkotiin ystäväksi. Myös talkootöihin ja erilaisiin kerhotoimintoihin tarvitaan apua. Joulun aikana voi toimia vaikkapa joulupatavahtina. Vuodessa jopa kymmenettuhannet ihmiset saavat apua Pelastusarmeijan kautta. Jokaisella meistä on mahdollisuus lähteä auttamaan. Vapaaehtoistyö hyödyttää sekä avunsaajaa että tekijää.

Hyödyt

Vapaaehtoistyöstä voi saada paljon irti. Siitä hyötyy ennenkaikkea se, kenelle työtä tehdään, mutta siitä voi hyötyä suuresti myös tekijä. Ensimmäinen hyöty tekijälle on henkinen. Auttamisen ilo on yksi maailman parhaista tunteista. Vapaaehtoistyö saa ihmisen tuntemaan itsensä tarpeelliseksi ja vapaaehtoistyöntekijästä tuntuu, että hän on saanut olla mukana muuttamassa maailmaa.Vapaaehtoistyön on todettu lisäävän tekijän onnellisuutta ja jopa pidentävän elinikää. Tähän liittyy vahvasti se, että työ antaa tekijänsä elämälle tietynlaista tavoitteellisuutta. Tämä voi vähentää jopa masennusta ja sitä kautta lisätä yleistä onnellisuutta. Lisäksi siitä voi saada itselleen itsevarmuutta esimerkiksi tulevaa työuraa varten. Nuoret hyötyvät vapaaehtoistyöstä myös tältä kannalta. Lisäksi nuori pääsee kokeilemaan erilaisia töitä ja vaikka siitä ei saa palkkaa, saa kotiin vietäväksi kuitenkin kokemusta.

Volunteers heVapaaehtoistyö on hieno kokemuslping out for charity

Vapaaehtoistyöntekijä voi saada tekemästään työstä suurta iloa. Työn kautta voi löytää vaikka uusia ystäviä. Vapaaehtoinen voi kokea, että uudet ystävät saavat palaamaan vapaaehtoistyön pariin yhä uudelleen.Vapaaehtoistyöllä on muitakin sosiaalisia etuja. Jo kokemusta omaava vapaaehtoinen voi ryhtyä opettamaan muille vapaaehtoistyöhön kuuluvia työtehtäviä. Tämä tuo kokemusta esiintymisestä ja antaa hyvät eväät tulevaan. Nuori voi myöhemmällä iällä päätyä vaikka esimieheksi ja kaikenlainen sosiaalinen työ ja opetustilanne on hyödyksi.Kokemuksesta on ehdottomasti hyötyä myös lähettäessä työhakemusta. Vapaaehtoistyön tuoma kokemus antaa työnhakijasta vastuullisen ja ahkeran kuvan. Mikäli henkilöllä on lisäksi koulutuskokemusta, on tämä plussaa. Lisää siis vapaaehtoistyö CV:hesi, niin annat itsestäsi hyvän kuvan.