MITÄ VAPAAEHTOINEN SAA KORVAUKSENA part 2

Viime kirjoituksessa puhuttiin siitä, mitä korvauksia vapaaehtoistoimintaa harjoittava ihminen saa työstään, ja siinä kerroin luonnon suojelun merkeissä tapahtuvasta toiminnasta sekä eläinten kanssa tapahtuvasta vapaaehtoistyöstä. Vapaaehtoisprojekteja on kuitenkin paljon erilaisia, ja tässä jatkamme siitä, mitä itse vapaaehtoiset niiltä projekteilta saavat.

Vapaaehtoistoiminta Erilaisissa Vahingoissa

Vahinkoja sattuu joka puolella maailmaa. Meidän ympäristö on suhteellisen rauhallista: meillä ei tapahdu öljyvuotoja, maanjäristyksiä, hyökyaaltoja, tulivuorten purkauksia, tulvia tai räjähdyksiä ydinenergia-asemilla. Monessa maassa tilanne on kuitenkin paljon huonompi: siellä luonnon olosuhteet ovat erilaisiin eikä vahingoilta voida koskaan välttyä. Joskus tapahtuu sitäkin, että tietyn valtion voimat tai resurssit eivät yksinkertaisesti riitä vahingon seurausten korjaamiseen riittävän lyhyessä ajassa, ja varsinkin silloin, kun ajasta riippuu uhrien määrä, vapaaehtoistoimintaa tarvitaan. Punainen Risti on siitä hyvä esimerkki, joka toimii kansainvälisesti: siellä on rauhanturvaajia ja erilaista pelastustoimintaa tekeviä ihmisiä, joista osa tekee työtään vapaaehtoisesti tai pienellä korvauksella. Yleensä vapaaehtoiset pyydetään auttamaan silloin, kun on oikeasti ongelmia. Vaikka siitä ei saisi minkäänlaista korvausta ja ruoka sekä nukkumapaikka ovat huonoja, kuvittele: kuinka onnelliseksi tulet tuntemaan itsesi, kun tiedät, että olet pelastanut edes yhden hengen? Entä kuinka onnelliseksi sinut tekee useamman ihmisen hengen pelastus? Parasta korvausta ei voi kuvitellakaan. Vaikka vahingossa ei olisikaan ihmisiä vaarassa, vahingot voivat vaarantaa luonnon tulevaisuutta merkittävästi ja tällaisiinkin vahinkoihin haetaan usein vapaaehtoisia. Kun metsäpalo on sammutettu tai öljyn vuoto siivottu, paistaa varmasti hymy vapaaehtoisen suussa.

Vapaaehtoistoiminta Erilaisissa Vahingoissa

Sosiaalista Toimintaa

Vielä yksi erittäin tärkeä vapaaehtoistoiminnan osa-alue liittyy ihmisiin, joiden kanssa tai joiden eduksi tehdään töitä. Ulkomailla vapaaehtoisia tarvitaan moneen päiväkotiin ja erityisesti vanhusten hoivakoteihin, missä vapaaehtoiset parantavat näissä paikoissa asuvien ihmisten elämää tuomalla siihen sosiaalista monipuolisuutta. Jotkut vanhukset tarvitsevat apua kaupassa käyntiin ja jotkut kaipaavat vain ystävän korvaa, johon he voisivat muistella menneitä ääneen. Toisaalta, moni yksinäinen vanhempi ihminen kaipaa uusia mielipiteitä ja uusia näkökulmia sekä tavallisia uutisia, joita hän tulee kuulemaan vapaaehtoiselta seuralaiselta. Vaikka tällainen sosiaalinen ja melko helppo vapaaehtoistoiminta saattaa kuulostaa ”epävakavalta” ja kevytmieliseltä vitsiltä, sitä se ei ole: useat tutkimukset osoittavat, että vanhukset pysyvät paljon terveempinä ja pirteämpinä silloin, kun heidän ympärillä on edes jotain elämää. Sitä valitettavasti nähdään hoivakodeissa hyvin harvoin.Sosiaaliseen toimintaan kuuluu myös ihmisten kouluttaminen kehitysmaissa. Siellä ihmisille selitetään, miten käytetään meidän päivittäisessä käytössä olevia tavaroita; opetetaan tiettyjä koulun aineita pienille lapsille ja rakennetaan kouluja, sairaaloita ja niin edelleen. Sellaista isompaa sosiaalista toimintaa voidaan pitää myös vapaaehtoisena, kun siihen kerätään rahaa koko maailmasta erilaisten rahankeruupalveluiden kautta ja käytetään kaikki se raha juuri tällaisiin projekteihin.

Sosiaalista Toimintaa

Päätelmiä?

Moni vapaaehtoinen kokee vapaaehtoiskautensa jälkeen, että hän on saanut tältä kokemukselta paljon enemmän kuin kuvitteli ja odotti. Ihan oikeasti: tuli nähtyä uusia paikkoja, tavattua uusia ihmisiä, joista tuli jatkossa hyvä kavereita, tuli tutustuttua erilaisiin kulttuureihin ja luonnon monimuotoiseen, ja kaikkea tätä tapahtui sen rinnalla, että tehtiin jotain oikeasti tärkeää – joko muille ihmisille, joiden elämä on huonompaa kuin meidän, tai koko planeetalle, kun oltiin hommissa luonnon suojelun kanssa. Vapaaehtoiskauden jälkeen yhtäkkiä selviää, että maailmassa on paljon muutakin kuin meidän tavallista elämää, jota elämme joka päivä. Vapaaehtoisen käsitys hänestä itsestään myös muuttuu: nyt hän tietää paremmin, minkälainen ihminen hän on, ja useimmiten se on hyvä ja rohkea ihminen. Voiko parempaa korvausta olla?