Kuinka Unicef auttaa lapsia?

Kuinka Unicef auttaa lapsia?

Vuonna 1946 perustettu Unicef on YK:n lastenrahasto, joka toimii kansainvälisesti. Perustamisen aikana tarkoitus oli auttaa Euroopassa asuvia lapsia, sillä toinen maailmansota oli juuri loppunut. Vuosien 1947 ja 1951 välillä he auttoivat monia suomalaisia lapsia ja nykyään he toimivat yli 190 eri maassa. Unicefin toiminta perustuu lasten oikeuksien tukemiseen ja he haluavat mahdollistaa perustarpeet niille lapsille, jotka ovat heikommassa asemassa. Perusoikeuksiin kuuluvat tasa-arvo, koulutus, terveys ja turva, joten niiden takaaminen on tärkeä asia Unicefille. Toiminta perustuu YK:n sopimukseen, joka määrittelee lapsen oikeuksia.

Mitä tärkeää Unicef tekee?

Kuten mainitsimme aiemmin, Unicefin tavoite on auttaa heikommassa asemassa olevia lapsia ympäri maailmaa. Tavoitteena heillä on saada aikaan pidempiaikainen muutos, johon voi kuulua maiden omien rakenteiden tukeminen. Koulutus ja terveydenhuolto ovat varmasti suurimmat asiat, joihin Unicef haluaa vaikuttaa. Köyhissä maissa nämä asiat saattavat olla puutteellisia ja niiden järjestämiseen tarvitaan tukea. Unicef tukee valtioita tavoitteiden saavuttamisessa ja vahvistaa niiden toimivuutta. Ensimmäinen askel onkin se, että Unicef tavoittaa valtiot ja ne lapset, jotka heidän apuaan tarvitsevat. He ottavat yhteyttä paikallisiin viranomaisiin sekä erilaisiin järjestöihin, jotta prosessi saadaan alkuun. Lopullinen tavoite on tietenkin se, että maat pärjäävät ilman Unicefin apua pian ja lapsen perusoikeudet turvataan tulevaisuudessa myös. Opetuksen tarjoaminen on monille köyhille maille tavoitteena, jolloin he toimivat pääasiassa hallitusten kanssa. Kuitenkin Unicef tekee paljon lapsien ja heidän perheidensä kanssa myöskin. Opetukseen käytettävät järjestelmät on hyvä kehittää, mutta he tukevat myös koulunkäyntiä, jos lapsi tarvitsee sitä.

Unicef auttaa valtioita myös hätäavun merkeissä ja koska he toimivat kansainvälisesti, toiminta on nopeaa ja se tavoittaa todella monia lapsia ja perheitä. Lasten terveys on erittäin tärkeää, joten muutoksen tulee tapahtua nopeasti ja avun tulee olla oikeanlaista. Hätäapuun liittyvät yleensä ihmisten ravitseminen sekä vesihuollon ylläpitäminen. Jos kriisi aiheuttaa sen, että puhdasta vettä ei ole saatavilla, voivat monet taudit lähteä leviämään nopeasti. Hygieniatarvikkeet ja puhtaan veden tuominen ovat kriittisiä asioita, sillä ne ovat suoraan liitoksissa lasten hyvinvointiin ja suojeluun. Näiden asioiden lisäksi on kuitenkin tärkeää, että lapset pääsevät jatkamaan koulussa käyntiä. Yleensä Unicef järjestää lapsille telttoja tai muita tiloja, joissa he voivat jatkaa opiskelua sekä muita päivittäisiä toimia. Tämän lisäksi he ennakoivat kriisien syntymistä ja sijoittavat tarvikkeita eri puolille maailmaa. Kun kriisi on saatu laantumaan, Unicef on mukana jälleenrakentamisessa ja tavoitteena on tietenkin saada rakennettua entistäkin vakaampi yhteisö, jotta seuraavalta kriisiltä vältyttäisiin.

Mitä tärkeää Unicef tekee?

Lahjoittaminen

Olet varmasti törmännyt moniin mainoksiin ja tapahtumiin, joissa Unicef kerää lahjoituksia toimintaansa varten. Heidän työnsä rahoitetaan kokonaan lahjoituksilla, joten niiden saaminen on heille tärkeää. Monet suomalaiset tekevät Unicefille lahjoituksia ja heidän sivuillaan on monia erilaisia vaihtoehtoja sen tekemiseen. Voit valita kertalahjoituksen, mutta vaihtoehdoissa ovat myös kuukausilahjoitus ja merkkipäivälahjoitus. Lahjoituksen ei myöskään tarvitse olla pelkkä rahasumman valitseminen. Voit lahjoittaa erilaisia hygienia-, koulu- tai urheilutarvikkeita. Näiden lisäksi myös rokotus- ja vaatepaketit auttavat monia lapsia, jotka ovat köyhemmissä maissa tai kriisien keskellä. Suurempia lahjoituksia varten myös vesipumput ja telttakoulut ovat lahjoitettavissa.

Suomessa järjestetään monia tilaisuuksia, kuten konsertteja ja tapahtumia, joissa Unicef ottaa vastaan lahjoituksia. Tapahtumia mainostetaan paljon ja yleensä he näyttävät, miten lahjoituksia käytetään. Lahjoittamisen lisäksi Unicef tarjoaa monenlaista vapaaehtoistoimintaa, johon voi osallistua kuka tahansa. Vapaaehtoisena voit osallistua erilaisiin tapahtumiin tai kerätä lahjoituksia lippaan kanssa. Nämä olivat tietenkin vain esimerkkejä toiminnasta ja löydät lisätietoa heidän sivuiltaan.